woonst sign in

Eko Dorp de Bavel

Bavel

Eko Dorp de Bavel is de Woon/Werk Coöperatie die woningen en werkplaatsen voor de kreatieve en ambachtelijke beroepen rondom Bavel realiseert. Hierbij vormt kleinschalige ekologische productie en werkgelegenheid in harmonie met en ter versterking van de natuur en de ontwikkeling van Bavel als innovatieve ekologische hotspot het uitgangspunt.

Bavel

In en rond Bavel is de opgave met name gericht op het realiseren van woningen en een bedrijventerrein.

Op de Omgevingsvisiekaart is het gebied tussen de Gilzerwouwerbeek en de Woestenbergseweg opgenomen als zoekgebied voor bedrijventerrein (Bavel-Zuid).
Het gaat hier om het realiseren van 33-40 ha. In de planuitwerking worden de uiteindelijke contouren van het nieuwe bedrijventerrein bepaald. Uitgangspunten hierbij zijn:

Het gebied tussen knooppunt St. Annabosch, Woestenbergseweg, Roosbergseweg en Deken Dr. Dirckxweg is een zoekgebied voor wonen, recreatie en natuur. Het realiseren van een nieuw park voor Bavel maakt onderdeel uit van de recreatieopgave. Het gaat hierbij om een samenhangende ontwikkeling die rekening houd met:

Meld je aan:

Naam:  *

Email:  *

motivatie:  *

contact:

Yann Speck
mobile: 06 148 238 53
email: woonst@woonst.org ovv Bavel Eko Dorp
woonst@woonst.org