woonst sign in

burger motie woonst

Open Stad Breda Legacy

Geachte leden Gemeenteraad Breda,

De enorme Woonopgave in Breda, de Omgevingswet en het groot aantal plannen wat nu in het versneld en minimaal participatieproces wordt ingebracht leidt tot een lawine aan plannen voor supersaaie stedelijkheid zonder achitectonische meerwaarde. De woningnood is hoog en de projectontwikkelaars sturen nu in een opwaartse markt op financieel rendement waarbij middelmatigheid architectuur en stedelijkheid bepaald.

Aangezien wat nu gebouwd wordt tot ver in de 21ste eeuw (en mogenlijk daarna) deel uitmaakt van de stedelijk ontwerp van Breda is de kwantiteit, om aan de woningbouwopgave te voldoen, alleen niet maatgevend, maar moet er "ruimte" zijn om de beste stedenbouwkundige inzichten van nu en voorgaande millenia en de architectonische kwaliteit te bewerkstelligen/bevorderen.

Stedelijkheid, architectuur en gemeenschappelijkheidom de betekenisvolle stad Breda te creëren kunnen met een aantal accentverschuivingen in de politiek/regelgeving worden bereikt, daarom brengt WOONST in motie:

A: Om bewonersinitiatieven, zoals wooncoöperaties, een belangrijk deel van de woonopgave te laten ontwerpen en ontwikkelen om de daardoor publieke meerwaarde voor Breda te creëren en het draagvlak voor een sociale stedelijkheid te vergroten;

B: Bij bouwprojecten van meer dan bijv. 100 woningen een prijsvraag uit te laten schrijven door de projectontwikkelaars, waarmee niet 1 maar minimaal 3 plannen door de inwoners van Breda beoordeeld kunnen worden en het kwalitatief meest aansprekende plan in participatie wordt ingebracht ipv de TINA participatie bij de huidige ter inzage gelegde plannen;

C: De Stadsbouwmeester te benoemen die de plannen vooraf integraal toetst op architectonische en stedenbouwkundige kwaliteit naast de eisen van circulariteit, duurzaamheid, natuurlijke bouwprocessen en de inclusiviteit en de gewenste stedelijkheid.

Met vriendelijke groet,

Han Speckens, WOONST coöperatieven

participatie

Mocht u in welke vorm dan ook willen participeren, dan nemen wij woonst graag contact met u op:
  Naam *

  Email *

  Telefoon

contact:

Han Speckens   WOONST
mobile: 06 148 238 53
email: woonst@woonst.org ovv motie
woonst@woonst.org